در ایده بازار (فروشگاه ایده میک استارت آپ) هر ایده ای که می خواهید را انتخاب و با تماس با مالک آن، آن را اجرایی کنید!

خبر خوب این که برخلاف شتابدهنده ها و سایر مراکز حمایتی، میک استارت آپ دخالتی در روابط کاری شما ندارد و به دنبال سهم خواهی نیست.

برای فروش ایده باکس زیر را انتخاب کنید: