پرداخت سفارش

برای ادامه یافتن فرآیند درخواست ایده استارت آپی برای مهاجرت(استارت آپ ویزا)، نیاز به تکمیل فرم زیر و پرداخت هزینه آن است. لطفا فرم زیر را تکمیل و نسبت به پرداخت آن ظرف مدت 72 ساعت اقدام نمائید. پس از گذشت 72 ساعت و عدم تکمیل فرآیند زیر، مجدداً می بایست از بخش استارت آپ ویزا درخواست خود را ثبت کنید.

تکمیل فرآیند ایده برای مهاجرت

  • قیمت: 35,000,000 تومان

 

لینک کوتاه:  https://makestartup.ir/muwt