تگ - تکراری

بی سیم

در ساختمان های ما مقدار بسیار زیادی سیم به کار گرفته می شود.از جمله سیم آیفون(اف اف)،کلید های لامپ و...